Msze święte
w dni powszednie:
700, 1800 (1700 - zimą)
w kaplicy (czwartek, piątek):
1700 (1600 - zimą)
w niedziele i święta:
730, 1000, 1130, 1700
w kaplicy: 845
Kancelaria parafialna
czynna rano
środa i sobota: 830-900
czynna wieczorem
poniedziałek, wtorek i czwartek: 1830-1900
(1730-1800 - zimą)
piątek : 1830-1930
(1730-1830 - zimą)

w pierwsze czwartki, piątki i soboty kancelaria nieczynna
wezwanie do chorego i sprawy pogrzebu o każdej porze
Nagrobki wymagające prac konserwatorskich Cmentarz przy Kościele Cmentarz u Morawów Cmentarz u Pakosów
Kancelaria

Dokumenty potrzebne do  sakramentów:

Chrzest

 Dokumentami potrzebnymi do chrztu są:

 1. odpis aktu urodzenia dziecka,
 2. wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
 3. dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, adresy zamieszkania),
 4. zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że mogą przyjąć godność chrzestnej i chrzestnego w Kościele Rzymsko-Katolickim

 

Do kancelarii parafialnej należy zgłosić się na dwa tygodnie przed datą chrztu, który zasadniczo jest udzielany w II-gą niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 11.30.

Kto może być chrzestnym/chrzestną?

Wierzący i praktykujący katolik, który był bierzmowany i który może otrzymać sakramentalne rozgrzeszenie oraz przystąpić do komunii św. w czasie Mszy św. z udzieleniem sakramentu chrztu św. Kandydat na chrzestnego/chrzestną otrzymuje zaświadczenie w Parafii zamieszkania jeśli spełnia w/w wymagania i znany jest duszpasterzowi podpisującemu się na dokumencie. Nie może być chrzestnym/ chrzestną ten kto np. żyje w konkubinacie, tzw. wolnym związku, nie prowadzi życia sakramentalnego – czyli praktykuje niewiarę bądź inną religię. Kandydatów na chrzestnych należy wybierać ze względu na SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO – czyli rzeczywistość wiary,   a nie ze względu na koligacje, przyjaźnie czy znajomości. Kryterium decydującym jest wiara i życie religijne, a nie relacje emocjonalne czy pokrewieństwo. Świadkiem  chrztu  może  być tylko chrześcijanin innego wyznania (protestant, prawosławny jeśli jedno z rodziców dziecka przynależy do tego wyznania).
Małżeństwo

Przygotowania do sakramentu małżeństwa mają dość długą i złożoną procedurę. Dlatego też w kancelarii oczekujemy obojga narzeczonych nie później niż 3 miesiące przed planowanym ślubem. Wizytę powinno poprzedzić osobiste lub telefoniczne umówienie się na spotkanie połączone ze spisaniem protokołu przedmałżeńskiego Wiąże się to z koniecznością: ogłoszenia zapowiedzi, by sprawdzić publicznie, czy nikt nie ma zastrzeżeń, co do małżeńskiej uczciwości kandydatów,  przeprowadzenia rozmów kanonicznych, na podstawie których, w razie wątpliwości, można w przyszłości stwierdzić, czy małżeństwo było zawarte ważnie; odbycia przez narzeczonych kursu przedmałżeńskiego. Wcześniejsze spotkanie jest szczególnie wskazane, gdy jedno z narzeczonych posiada inne niż polskie obywatelstwo lub jest innego wyznania, bądź nie przystąpiło do sakramentu chrztu św.

Dokumenty potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego:

 1. metryka chrztu wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed spotkaniem w kancelarii parafialnej,
 2. dowody osobiste,
 3. świadectwo z religii (lub indeks) z ostatniej klasy edukacji szkolnej,
 4. świadectwo bierzmowania, jeżeli nie jest odnotowane na metryce chrztu
 5. zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed spotkanie w kancelarii parafialnej (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu cywilnego, jeśli wcześniej zawarto taki związek
 6. wdowcy:  metryka zgonu współmałżonka

Najpóźniej tydzień przed planowanym ślubem należy zgłosić się w kancelarii, aby uzgodnić przebieg ceremonii.
Sakrament chorych

Kościół wierzy i wyznaje, że wśród siedmiu sakramentów istnieje jeden specjalnie przeznaczony do umocnienia osób szczególnie dotkniętych chorobą – namaszczenie chorych. [KKK 1511]

Namaszczenie chorych nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia. Odpowiednia pora na przyjęcie tego sakramentu jest już wówczas, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości. [KKK 1514]

W naszej parafii sakrament namaszczenia chorych jest udzielany w czsie wizyty u chorych w pierwszą sobotę miesiąca, a także na  wezwanie w nagłych wypadkach choroby. Wtedy zgłoszenia należy dokonać telefonicznie lub w kancelarii parafialnej, albo w zakrystii..
Osobom zmarłym nie udziela się sakramentu chorych.
Pogrzeb

Potrzebne dokumenty do załatwienia pogrzebu:

 1. akt zgonu z USC,
 2. potwierdzenie, czy zmarły był zaopatrzony sakramentem namaszczenia chorych i wiatykiem od kapelana szpitala lub kapłana, który udzielił wymienionych sakramentów.


Copyright © 2012-2021 Parafia św. Stefana
Parafia św. Stefana, Lipnica Mała 347, 34-482 Lipnica Mała
tel. (18) 275 25 46, e-mail: parlipnicamala@wp.pl
Nr konta: 17 8798 0002 0000 0000 0260 0001