Msze 鈍i皻e
w dni powszednie:
700, 1800 (1700 - zim)
w kaplicy (czwartek, pi徠ek):
1700 (1600 - zim)
w niedziele i 鈍i皻a:
730, 1000, 1130, 1700
w kaplicy: 845
Kancelaria parafialna

czynna rano
鈔oda i sobota: 830-900

czynna wieczorem
poniedzia貫k, wtorek i czwartek:
1830-1900
(1730-1800 - zim)

pi徠ek : 1830-1930
(1730-1830 - zim)


w pierwsze czwartki, pi徠ki i soboty kancelaria nieczynna

wezwanie do chorego i sprawy pogrzebu o ka盥ej porze

27 LUTY
Kancelaria

Dokumenty potrzebne do  sakramentów:

Chrzest

 Dokumentami potrzebnymi do chrztu s:

 1. odpis aktu urodzenia dziecka,
 2. wyci庵 z aktu 郵ubu ko軼ielnego rodziców,
 3. dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, adresy zamieszkania),
 4. za鈍iadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, 瞠 mog przyj望 godno嗆 chrzestnej i chrzestnego w Ko軼iele Rzymsko-Katolickim

 

Do kancelarii parafialnej nale篡 zg這si si na dwa tygodnie przed dat chrztu, który zasadniczo jest udzielany w II-g niedziel miesi帷a w czasie Mszy 鈍. o godz. 11.30.

Kto mo瞠 by chrzestnym/chrzestn?

Wierz帷y i praktykuj帷y katolik, który by bierzmowany i który mo瞠 otrzyma sakramentalne rozgrzeszenie oraz przyst徙i do komunii 鈍. w czasie Mszy 鈍. z udzieleniem sakramentu chrztu 鈍. Kandydat na chrzestnego/chrzestn otrzymuje za鈍iadczenie w Parafii zamieszkania je郵i spe軟ia w/w wymagania i znany jest duszpasterzowi podpisuj帷emu si na dokumencie. Nie mo瞠 by chrzestnym/ chrzestn ten kto np. 篡je w konkubinacie, tzw. wolnym zwi您ku, nie prowadzi 篡cia sakramentalnego – czyli praktykuje niewiar b康 inn religi. Kandydatów na chrzestnych nale篡 wybiera ze wzgl璠u na SAKRAMENT CHRZTU 名I邛EGO – czyli rzeczywisto嗆 wiary,   a nie ze wzgl璠u na koligacje, przyja幡ie czy znajomo軼i. Kryterium decyduj帷ym jest wiara i 篡cie religijne, a nie relacje emocjonalne czy pokrewie雟two. 安iadkiem  chrztu  mo瞠  by tylko chrze軼ijanin innego wyznania (protestant, prawos豉wny je郵i jedno z rodziców dziecka przynale篡 do tego wyznania).
Ma鹵e雟two

Przygotowania do sakramentu ma鹵e雟twa maj do嗆 d逝g i z這穎n procedur. Dlatego te w kancelarii oczekujemy obojga narzeczonych nie pó幡iej ni 3 miesi帷e przed planowanym 郵ubem. Wizyt powinno poprzedzi osobiste lub telefoniczne umówienie si na spotkanie po陰czone ze spisaniem protoko逝 przedma鹵e雟kiego Wi捫e si to z konieczno軼i: og這szenia zapowiedzi, by sprawdzi publicznie, czy nikt nie ma zastrze瞠, co do ma鹵e雟kiej uczciwo軼i kandydatów,  przeprowadzenia rozmów kanonicznych, na podstawie których, w razie w徠pliwo軼i, mo積a w przysz這軼i stwierdzi, czy ma鹵e雟two by這 zawarte wa積ie; odbycia przez narzeczonych kursu przedma鹵e雟kiego. Wcze郾iejsze spotkanie jest szczególnie wskazane, gdy jedno z narzeczonych posiada inne ni polskie obywatelstwo lub jest innego wyznania, b康 nie przyst徙i這 do sakramentu chrztu 鈍.

Dokumenty potrzebne do zawarcia zwi您ku ma鹵e雟kiego:

 1. metryka chrztu wydana nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed spotkaniem w kancelarii parafialnej,
 2. dowody osobiste,
 3. 鈍iadectwo z religii (lub indeks) z ostatniej klasy edukacji szkolnej,
 4. 鈍iadectwo bierzmowania, je瞠li nie jest odnotowane na metryce chrztu
 5. za鈍iadczenie z Urz璠u Stanu Cywilnego wydane nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed spotkanie w kancelarii parafialnej (niezb璠ne gdy ma鹵onkowie chc, aby 郵ub ko軼ielny poci庵a za sob równie skutki cywilno-prawne – tzw. 郵ub konkordatowy) lub akt 郵ubu cywilnego, je郵i wcze郾iej zawarto taki zwi您ek
 6. wdowcy:  metryka zgonu wspó軛a鹵onka

Najpó幡iej tydzie przed planowanym 郵ubem nale篡 zg這si si w kancelarii, aby uzgodni przebieg ceremonii.
Sakrament chorych

Ko軼ió wierzy i wyznaje, 瞠 w鈔ód siedmiu sakramentów istnieje jeden specjalnie przeznaczony do umocnienia osób szczególnie dotkni皻ych chorob – namaszczenie chorych. [KKK 1511]

Namaszczenie chorych nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajduj si w ostatecznym niebezpiecze雟twie utraty 篡cia. Odpowiednia pora na przyj璚ie tego sakramentu jest ju wówczas, gdy wiernym zaczyna grozi niebezpiecze雟two 鄉ierci z powodu choroby lub staro軼i. [KKK 1514]

W naszej parafii sakrament namaszczenia chorych jest udzielany w czsie wizyty u chorych w pierwsz sobot miesi帷a, a tak瞠 na  wezwanie w nag造ch wypadkach choroby. Wtedy zg這szenia nale篡 dokona telefonicznie lub w kancelarii parafialnej, albo w zakrystii..
Osobom zmar造m nie udziela si sakramentu chorych.
Pogrzeb

Potrzebne dokumenty do za豉twienia pogrzebu:

 1. akt zgonu z USC,
 2. potwierdzenie, czy zmar造 by zaopatrzony sakramentem namaszczenia chorych i wiatykiem od kapelana szpitala lub kap豉na, który udzieli wymienionych sakramentów.


Copyright © 2012 Parafia 鈍. Stefana
Parafia 鈍. Stefana, Lipnica Ma豉 347, 34-482 Lipnica Ma豉
tel. (18) 275 25 46, e-mail: parlipnicamala@wp.pl
Nr konta: 17 8798 0002 0000 0000 0260 0001